‘ദേരപ്പൻ’ സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു നോവൽ ശില്പം

 കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഷാർജ പുസ്തകമേള സന്ദശിച്ചപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സി പി ചന്ദ്രൻ വെച്ചുനീട്ടിയ ‘ദേരപ്പൻ’ എന്ന നോവൽ അല്പം അനിഷ്ടത്തോടെയാണ് വാങ്ങിയത്.എ വി പവിത്രന്റെ അവതാരികയാണ് നോവലിലേക്ക് കാലെടുത്തവെക്കാൻ പ്രേരണ നൽകിയത്. പ്രശാന്ത് ബാബു കൈതപ്രത്തിന്റെ ആദ്യ നോവൽ ആയ ദേരപ്പൻ, കഥാപത്രങ്ങളും കഥപറച്ചിലിന്റെ തെളിമയും ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം കൊണ്ടും ആദ്യാവസാനം പാരായണക്ഷമത നൽകുന്നു എന്നതു പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രശാന്ത് ബാബു കൈതപ്രത്തിന്റെ ആദ്യ നോവൽ ആയ ദേരപ്പൻ, കഥാപത്രങ്ങളും കഥപറച്ചിലിന്റെ തെളിമയും ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം കൊണ്ടും ആദ്യാവസാനം പാരായണക്ഷമത നൽകുന്നു എന്നതു പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്


“ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ സാർവ ലൗകികതകൊണ്ടും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രത കൊണ്ടും ‘ ദേരപൻ ‘ ആസ്വാദകശ്രദ്ധ ആർജ്ജിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല . മലയാള നോവലിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സചേതനാംശവും പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആഖ്യാനരീതികൊണ്ട് കൈവരിച്ച സൗന്ദര്യവും ‘ ദേരപ്പൻ ‘ സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു നോവൽശില്പമായിത്തീരാൻ കാരണമാകുന്നു” എന്നു അവതാരികയിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഉത്തര കേരളത്തിലെ വിശിഷ്യാ പയ്യന്നൂർ ,അന്നൂർ, ത്രിക്കരിപ്പൂർ, മാടായി, പഴയങ്ങാടി തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ദേരപ്പനും ഓർമകളും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ബാല്യ കൗമാരത്തിലൂടെയുള്ള ഓർമ്മകൾ കൂടിയാണ്. ഇതിലെ പല  കഥാപാത്രങ്ങളും  ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞു പോകാതെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നതും നോവലിന്റെ ഗുണമേന്മയായി കാണാം.
“പഠനമവസനിപ്പിച്ചു ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു പിരിയുമ്പോൾ ഏയ്ശ്ശൻ ദേരപ്പനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ അവന്റെ കെയ്യിൽ കൊടുത്തു. വായിക്കണം ഒരുപാട്. വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള സുഖമുണ്ടാവും, പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ. വായിച്ചു. അവമാത്രമല്ല . പിന്നെയും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ . ഏയ്ശ്ശൻ പറഞ്ഞതു പോലൊരു സുഖമുണ്ട്. പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് തോണിലിരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നവ”. കൂടുതല്‍ ജാടയില്ലാതെ സാധാരണക്കാരന്‌ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കഥാ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്‌ ഈ നോവലില്‍. കൈരളി ബുക്ക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ നോവൽ നല്ല വായനുഭവം നല്കുന്നു.വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരുസുഖമുണ്ടാവും….
നാഫിഹ് നടുവിലകത്ത്

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: